Tuyển dụng

Hiển thị

08:13 - 24/04/2017

Tuyển dụng tester 3

Nam, nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Marketing, có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kinh doanh.

Xem thêm